Міжнародна організація праці (МОП) повідомила, що цьогоріч Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі пройде під гаслом:  ПЕРЕДБАЧАТИ, ГОТУВАТИСЯ ТА РЕАГУВАТИ НА КРИЗИ – ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ (БЗР).

Пандемія COVID-19 змусила уряди, роботодавців, працівників і широку громадськість зіткнутися з безпрецедентними проблемами, пов’язаними з вірусом SARS-CoV-2 та його численними наслідками для світу праці.

Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений стратегіям зміцнення національних систем безпеки та гігієни праці заради підвищення стійкості, протистояння поточним і майбутнім кризовим ситуаціям.

001

На початку 2020 року пандемія COVID-19 переросла у світову кризу, яка вплинула майже на всі аспекти сфери праці — від ризику передачі вірусу на робочих місцях до ризиків безпеки та здоров’я на роботі внаслідок заходів для обмеження поширення вірусу. Перехід до нових форм організації роботи, зокрема дистанційної, відкриває чимало можливостей для працівників, але й створює потенційні ризики щодо безпеки та гігієни праці, зокрема психосоціальні.

Криза продемонструвала, наскільки важливо зміцнювати системи охорони праці, особливо охорону здоров’я на виробництві, на національному рівні та в компаніях. Тому МОП закликає присвятити Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі — 2021 зміцненню системи БЗР, зазначеної в Конвенції про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, від 15.06.2006 № 187.

МОП скористається можливістю, щоб підвищити обізнаність та активізувати діалог щодо важливості створення та інвестування у стійкі системи БЗР, спираючись на регіональні та національні ініціативи щодо запобігання поширенню COVID-19 на робочих місцях.Бажаємо усім безпечної та здорової праці!