Печать

Попередня фінансова звітність за 2019 р. за МСФС

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за МСФЗ

Звіт про фінансовиі результати (Звіт про сукупний дохід) за МСФЗ

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за період з 1.01.2019 р. по 31.12.2019 р

Звіт про рух грошових коштів за МСФЗ

Звіт про власний капітал за МСФЗ

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал