Печать

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Наказ  КП  «Маріупольське ВУВКГ»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14.06.2018р.№ 369

Політика

Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» у галузі охорони праці

     Політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

     Людина – це найбільша цінність, здоров‘я та безпека працівників не підлягають обговоренню.

     Саме тому необхідно дотримуватися законодавства України про охорону праці, нормативно-правових актів у галузі безпеки праці та гігієни здоров‘я.

     Основні принципи комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» у сфері охорони праці є:

     Цілі та завдання політики комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» в галузі охорони праці:

     Тільки взаємне дотримання роботодавцем і працівником правил з охорони праці може максимально забезпечити безпечні умови праці для працюючих осіб.

КАРДИНАЛЬНІ ПРАВИЛА

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»

забороняється:

  1. Знаходження на території підприємства, та в місцях виконання робіт в стані алкогольного/наркотичного або токсикологічного сп’яніння.
  2. Свідоме приховування факту події, будь-якого рівня тяжкості, або травми з тимчасової втрати працездатності.
  3. Виконання робіт без застосування засобів індивідуального захисту.
  4. Доручення роботи, виконання якої свідомо припускає порушення Кардинальних правил.
  5. Навмисне псування, зняття, виведення з ладу захисних пристроїв і огороджень з подальшим входом за захисні огорожі, в позначену небезпечну зону.
  6. Знаходження поза межами території пов‘язаної з виконанням доручених робіт.